bokee.net

客服经理/主guan博客

 各位博友:您好!

       曾经困扰您上chuan图pian的问题,目qianyi经获得部分解决!职ye博客里的图pian系统jin日升级,欢迎体验!

本次图pian升级适用范围: 职ye博客的图pian
不包括:企ye博客的相册、企ye博客产品图pian、wenzhang中的插图
(zhe些将在下期升级中改进)

改善比jiao:

上chuan界面更加jian洁清晰(新旧版比jiao)

 

新增gong能:一次性duo图上chuan(最duo20张)
               上chuan图pianjichuanji现,并可立ji删除

效果展示:

 

分xiang到:

上一篇:各位老师,节日快乐!

下一篇:四款中秋祝福葁en鉿uan,huai有手机、微信版